Trang trại gà
Trang trại thiên nhiên

TRANG TRẠI                                                          TUẤN PHƯƠNG TRANG

Tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phương Trang 2014 Chuyển đổi lập thành công ty Cổ phần ĐT SX TM DVHưng Điền Phát.

Chúng tôi mong muốn phát triển các dự án Công nghiệp, nông nghiệp khép kín, nuôi Lươn, nuôi Cá, Heo, Gia súc Gia cầm thủy hải sản theo hướng an toàn sinh học.

Chúng tôi đang xây dựng một trang trại khép kín, kiểu mẫu cho mô hình nông nghiệp không chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Hãy xem một trang trại theo hướng không rác thải ( zero – waste ở Mỹ). Đây cũng là một mô hình chúng tôi đang nghiên cứu để chúng tôi nỗ lực hướng đến.

Xem thêm
Tran trại Tuấn Viên Châu

TRANG TRẠI                                                          TUẤN PHƯƠNG TRANG

Tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phương Trang 2014 Chuyển đổi lập thành công ty Cổ phần ĐT SX TM DVHưng Điền Phát.

Chúng tôi mong muốn phát triển các dự án Công nghiệp, nông nghiệp khép kín, nuôi Lươn, nuôi Cá, Heo, Gia súc Gia cầm thủy hải sản theo hướng an toàn sinh học.

Chúng tôi đang xây dựng một trang trại khép kín, kiểu mẫu cho mô hình nông nghiệp không chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Hãy xem một trang trại theo hướng không rác thải ( zero – waste ở Mỹ). Đây cũng là một mô hình chúng tôi đang nghiên cứu để chúng tôi nỗ lực hướng đến.

Xem thêm
curved-bg

SẢN PHẨM CỦA TRANG TRẠI

Sản phẩm sạch, hoàn toàn được nuôi tự nhiên, không thuốc bảo quản, thuốc thực vật,..

Thực phẩm chăn nuôi

Sâu Canxi

Thực phẩm cho người

Dế thái thương phẩm

Thực phẩm chăn nuôi

Sâu Mealworm

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Các sản phẩm mà chúng tôi kinh doanh: Chăn nuôi Kinh doanh Thương Mại Dịch vụ Các Sản phẩm từ Côn trùng và các Sản phẩm hữu cơ

thực phẩm sạch

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Các sản phẩm mà chúng tôi kinh doanh: Chăn nuôi Kinh doanh Thương Mại Dịch vụ Các Sản phẩm từ Côn trùng và các Sản phẩm hữu cơ.

thực phẩm sạch

ĐỘI NGŨ CÔNG TY

Tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phương Trang 2014 Chuyển đổi lập thành công ty Cổ phần ĐT SX TM DVHưng Điền Phát

Ông Viên Châu Tuấn - Giám đốc

VIÊN CHÂU TUẤN
Chủ tịch HĐQT

people-man

Ks. Nguyễn Đình Trung
Giám đốc

Nguyễn Văn Tỷ Lợi

Ks. Nguyễn Văn Tỷ Lợi
Phó Giám Đốc

bà sáu

Ks. Võ Văn Sáu
Deverloper

ĐỘI NGŨ CÔNG TY

Tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phương Trang 2014 Chuyển đổi lập thành công ty Cổ phần ĐT SX TM DV Hưng Điền Phát

 

Ông Viên Châu Tuấn - Giám đốc

VIÊN CHÂU TUẤN
Chủ tịch HĐQT

people-man

Ks. Nguyễn Đình Trung
Giám đốc

bà sáu

Ks. Võ Văn Sáu
Deverloper

Nguyễn Văn Tỷ Lợi

Ks. Nguyễn Văn Tỷ Lợi
Phó Giám Đốc

curved-bg
táo icon

NHẬN TIN MỚI

táo icon
táo icon

NHẬN TIN MỚI

táo icon
curved-bg